Камила 
ЛАТЫПОВА
КҮБӘЛӘКЛӘР

Күбәләкләр оча, күбәләкләр оча, 
кояшны бик каты сагынып.
Күбәләкләр оча, күбәләкләр оча, 
җәйге җылыга канатларын җәеп.
Үзләрен сакламыйлар җәйге көннәр буенча.
Көйләрен сайрамыйлар, җырлый да белмичә.

Бәгерем, йугерәм синең янга, бик соң аңлыйм...
Күңелемне карангылык баса, инде берүзем, куркам.
Безнең урамнар, нурлы күзләр  - берсе дә онытылмый.
Бергә булган кадерле көннәр, томан кебек, еракта ери.

Күбәләкләр оча, күбәләкләр оча, 
кояшны бик каты сагынып.
Күбәләкләр оча, күбәләкләр оча, 
җәйге җылыга канатларын җәеп.
Үзләрен сакламыйлар җәйге көннәр буенча.
Көйләрен сайрамыйлар, җырлый да белмичә.

Инде тоела таң, төрле бизәкле төсләрдә.
Бик боектыр җаным, сүнәдер ул.
Юллар сузыла, гүя илтә мине бик ерак җирләргә.
Кайгыру һаман һаваларда йөри, йөрәгемдә кала мәңгегә.
Күбәләкләр оча, күбәләкләр оча.